Lancome 事件,鬧到現在,為什麼好像沒有辦法收科?

好簡單,明眼人一睇就知,呢件,明明係一件中港價值衝突,中國價值入侵香港經濟結構,老土一點說,是《環球時報》治港之大事,可是,各大政黨中人,為了選舉年各懷鬼胎,有的就說要爭取動物權益所以罷用、有些就說大集團無良,有的就要撐小店不用無品牌子。大家模糊了焦點,可以解決問題嗎?可以,對政黨而言,大家都只是借話題搞行動。

泛民中人,點解又會……咁樣模糊焦點呢?好簡單:因為如果談及中港矛盾,泛民係冇著數既。佢地知道,佢地而家講本土又好,講港人優先,冇人會信。至少後生仔,唔會信。

而家泛民最緊要保住既,係老一代既選票,佢地會支持搞全民退保,無視香港冇移民審批權問題,無視大陸老人會大批湧來講養老問題。而打劫新一代 2.5%強積金,佢地覺得冇問題。任何人反對,佢地就會話你無視執紙皮老人既可憐之處,將你打為「極右法西斯」,改圖批鬥。

你估外媒唔知呢啲衝突咩?知,佢地知。點解佢地唔報動物權益,甚至係大集團無視呢啲「泛民提出既重點」?無他的,他們看穿了,這是中港價值衝突。而你睇幾個英語傳媒既報道,都用「Kowtou」(叩頭)一詞,語理之間看出,佢地想講既係「跟中國人做生意這就是這樣子麻煩」。而得罪講句,何韻詩事件,這次面對既,係經過法國大革命既法國人。她的革命,對法國人而言,也許真的不值一哂。再畀法國佬睇到,果啲遊行隊伍,係人家已經休業既日子出現,高舉「我們都是何韻詩」既牌子。真係笑都笑大人個口。

我們都是何韻詩?sorry, thanks but no thanks. 我不是,我不會是,我不能是,我不可能容許自己個樣,出現係果種標語上面。我有自知,我都仲有少少面既,所以,呢單野,真係好難搞,好快就會不了了之。

至於點解會不了了之?因為佢可以對你不了了之,對佢生意冇影響,咪可以不了了之囉。係咪? https://www.facebook.com/kengopage